×

ADRES BİLGİLERİ

Adresimiz: Şekerpınar Mh. MGD San.Sit. Göktürk Sk. No: 39 Çayırova KOCAELİ / TURKEY
Tel : 0850 441 15 11
+90 (262) 658 0 298
+90 (532) 100 50 78
Mail : info@starmetyapi.com |Bekir@starmetyapi.com

ÇEVRE POLİTİKASI

Amacı

Çevre politikası, Starmet Yapı'in Çevre Yönetim Sisteminin temel prensiplerini belirleme amacıyla oluşturulmuştur.

Kapsamı

Starmet Yapı’nın tüm Tedarikçi ve Müşteri çalışmalarını direkt ya da endirekt olarak etkileyen bütün faaliyetleri kapsar.

Kanuni Çerçeve

Starmet Yapı faaliyetlerini yerel ve ululararası çevre kanunları, düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirir. Bunların yetersiz kaldığı ya da bulunmadığı durumlarda sektörün genel uygulamaları ve uluslararası genel teamüle uygun uygulamalar gerçekleştirilir.

Rol ve Sorumluluklar

Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Çevre politikası, İnsan Kaynakları, İşletme Müdürü ve İdari Tüm müdürlükleri ile birlikte gözden geçirilmekte olup, Yönetim Kurulu tarafından güncellenmekte ve yönetilmektedir. Tüm çalışanlar bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği ile çalışır. Tüm birimler kendi sorumluluk alanları ile ilgili olan gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.

Genel İlkeler

Starmet Yapı’nın Çevre politikası şu unsurlardan oluşur;

  • İşletmelerin faaliyetleri neticesinde oluşan her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği, kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirir,

  • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirir.

  • İşletme süreçlerinde, faaliyet yürütülen ülkenin tüm yasal ve diğer şartlara uyumu temel gereklilik olarak kabul edilir.

  • Kayıpların önlenmesi, çevrenin korunması için Çevre Yönetim Sisteminin performansı sürekli takip edilip, ölçülerek sürekli iyileştirilir.

  • Yapılan her faaliyetin çevre üzerinde bir etkisi olduğu bilinciyle çalışılan çevrede doğal hayatla uyumlu çalışma yöntemleri benimsenir.

  • Tüm işletmelerin ve alt yüklenicilerin çalışanlarında gerekli çevre bilinci oluşturur ve genişletilmesi sürekli iyileştirme kültürü ile sürdürülebilir gelişimi desteklenir.

  • Sağlıklı ve temiz bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için, çevre boyut ve etkilerini kontrol altına almaya yönelik analizler yaparak kaynak kullanımını azaltmaya dönük çevre amaç ve hedefleri belirlenir, çevresel performans düzenli takip edilir.

  • İşletmelerin faaliyetleri neticesinde oluşan atıkların geri kazanımı, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı teşvik edilir.

  • Çevre'nin çalışan katılımıyla gelişeceği prensibi ile sistem performansı zincirleme sorumlulukla takip edilir.

  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır.
TOP